Timeshare - Những Câu Hỏi Bạn Nên Hỏi Trước Khi Mua

Dù bạn quyết định mua Timeshare từ một nhà phát triển quản lý resort, hay một cá nhân sở hữu Timeshare, trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua một Timeshare, bạn nên hỏi một số câu hỏi dưới đây.

• Liệu bạn có quyền sở hữu Timeshare trên các văn bản pháp luật hay chỉ là sở hữu quyền sử dụng ?

• Ngày nào hay tuần nào trong năm bạn có thể ở tại Timeshare của bạn, và đó là một tuần cố định hay luân chuyển?

• Nếu khu Resort sử dụng một chương trình luân chuyển Tuần Timeshare, thì bạn có thể đặt phòng của bạn trước trong thời gian là bao nhiêu ngày?

• Phí bảo dưỡng hàng năm và các loại thuế trong Timeshare?

• Có những đánh giá đặc biệt đối hay nhận xét với khu nghỉ dưỡng Resort chưa?

• Các khu du lịch lịch Timeshare thuộc về một chương trình trao đổi Timeshare như RCI hoặc Interval International?

• Bạn có thể ký gửi tuần Timeshare của bạn nếu bạn không thể sử dụng nó trong tuần mà bạn được chỉịnh phải sủ dụng?

• Bạn có thể đọc một bản sao của các Điều Khoản, hợp đồng giao kèo, và những hạn chế trước khi mua? 

 • Các thủ tục giấy tờ được hoàn thành và chuyển giao chứng thư sẽ được xử lý như thế nào?

Nếu bạn bị lôi cuốn và đồng ý mua Timeshare, và bạn gọi điện lại cho người đại diện bán Timeshare là bạn không muốn nó nữa, bạn phải chắc rằng các bộ luật chi phối sự phát triển Timeshare trong khu vực, tỉnh thành đó. Bạn phải hỏi rõ và sem kỹ các bộ luật về Timeshare, khi đó bạn sẽ không mất tiền đặt cọc nếu như bạn đổi ý, và hủy hợp đồng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...