Timeshare Sale Giảm 2010

Theo một bản báo cáo kinh doanh ở Los Angeles Times, người Mỹ sở hữu tài sản Timeshare nhận thấy nó rất khó để dỡ bỏ những gánh nặng tài chính của họ ra mà Timeshare mang lại. 
 
Các báo cáo, trong đó nêu các ý kiến ​​và báo cáo do cán bộ Timeshare và các nhóm ủng hộ người tiêu dùng, nói rằng tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức một số tài sản mất đi rất nhiều giá trị so với giá trị thực của nó . 
 
Bản báo cáo nói rằng khoảng 8 triệu người ở Mỹ, tính riêng, chiếm gần 7 phần trăm dân số toàn bộ hộ gia đình trong nước, sở hữu ít nhất một Timeshare,  cung cấp chỗ ở chỉ có ở một số điểm mỗi năm. 
 
Người ta nói rằng doanh số bán hàng Timeshare đã giảm 35 phần trăm, khá lớn so với giá trị chỉ đơn thuần là 6.300.000.000 $ trong năm 2009, gần 40 phần trăm thấp hơn điểm cao nhất, huy hoàng của Timeshare vào năm 2007. 
 
 Trích dẫn một báo cáo của Fitch Ratings  nói rằng tốc độ mặc định trên các khoản vay vẫn đạt 8,5 phần trăm như của tháng mười hai năm ngoái, giảm từ 10 phần trăm vào tháng Giêng năm 2010.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...