Timeshare Tại Florida

Timeshare
Ngành Timeshare tại Floria đã cho thấy sự tăng trưởng trong năm 2011 khi tín dụng bị đóng băng đang bắt đầu tan băng trong khi các quan chức trong ngành Timeshare mở cuộc họp ở Orlando để giữ các giao ước hàng năm của họ. 

Các chuyên gia đã tập trung tại các hội nghị, tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Khu du lịch Mỹ, báo cáo rằng tiền là một lần nữa chảy vào trong kho bạc. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp đã đi trật đường rầy bởi suy thoái kinh tế và đang từ từ bắt đầu để hồi phục lại chính nó. 
Ngay cả năm ngoái con số đại diện cho một triển vọng tích cực cho cả hai:  người sở hữu Timeshare và chủ sở hữu là như nhau. 

Disney Vacation Club -  Chủ tịch Jim Lewis chia sẻ rằng "chúng tôi đã sống sót, chúng tôi đang bắt đầu phát triển mạnh và thịnh vượng," ngoài ra "chúng tôi có thể chưa ở điểm đó,  rõ ràng là chưa đến điểm thịnh vượng nhất , nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ." , trong đó có một cơ sở lớn ở miền Trung Florida, đang tăng lên ngoài sức mong đợi. Từ việc bị thâm hụt 10 tỷ USD xuống 6.3 tỷ USD;  trong một khoảng thời gian hai năm, ngành công nghiệp đã một lần nữa giành lại sự tăng trưởng theo chiều đi lên. 

Nguồn: Orlando Sentinel

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...