Introduction To Timeshare

Mọi người quan tâm đến Timeshare có thể tìm hiểu các khaí niệm, nhận xét, hướng dẫn về Timeshare qua:

Timesharing 101 - A TUG Introduction to Timesharing


Với Timeshare 101, bạn sẽ đi từ những khái niệm cơ bản về Timeshare, nguồn gốc và sự khác nhau giữa Timeshare và Vacation ownership or Fractional Ownership. Tìm hiễu thêm các loại hình khác nhau cũng như hình thức “Exchanging” trong Timeshare.

Kế tiếp sẽ là những hướng dẫn và nhận xét cho những người có ý định mua Timeshare cho kì nghỉ của mình, cũng như trao đổi kì nghỉ Timeshare Week với các thành viên.

Hi vọng tài liệu này bổ ích với những người có ý định mua Timeshare hay đầu tư cho kì nghỉ mát của mình. Happy Halloween.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...