New RCI Hoạt Động Như Thế Nào?

Đây là một những đường links video va pdf file phổ biến về thông tin RCI  - http://www.rci.com/RCI/prelogin/rciTV.do

RCI DISCLOSURE GUIDES (downloads)

http://www.rci.com/docs/KnowledgeBas...GuideWeeks.pdf

http://www.rci.com/CDA/Common/Docume...uidePoints.pdf

*This Disclosure Guide explains the RCI Weeks Exchange Program offered to Vacation Owners by RCI, LLC (“RCI”).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...